Reklamacje

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz.u. 2014 r. poz. 827 ze zm.) wobec Klientów będących konsumentami, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową.
W przypadku Klientów nie będących konsumentami, sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Okres gwarancji produktów zakupionych na stronie sklepu wynosi 2 lata.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w okresie 2 lat od daty dokonania zakupu w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych powstałych z winy producenta oraz sklepu lub uszkodzeń mechanichnych powstałych w trakcie transportu.
3. Przed odesłaniem towaru prosimy o pobranie oraz wypełnienie formularza, który należy dołączyć do zwracanego przedmiotu. Formularz dostępny jest >TUTAJ<
Dodatkowo prosimy o maila informującego o zamiarze złożenia reklamacji z dopiskiem "reklamacja" w tytule na adres: rm@rebelmadness.pl
W mailu tym prosimy o podanie numeru zamówienia którego dotyczy reklamacja oraz przyczyny.
4. Zwracany towar należy odesłać na adres: Rebel Madness Wersalska 47/75, 91-212 Łódź, Piętro 7, pokój 707.
5. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany towar.
6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, uszkodzony towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na zupełnie nowy egzemplarz w przypadku jeśli powstała wada uniemożliwia naprawę.
7. W sytuacji braku możliwości zastosowania dwóch powyżej opisanych rozwiązań, klientowi zgłaszającemu reklamację przysługuję rekompensata finansowa w postaci zwrotu wpłaty pieniężnej wraz z kosztem przesyłki, z wykorzystaniem takiej samej metody płatności jaka została użyta w pierwotnej transakcji, lub wykorzystując inną dogodną formę transferu pieniędzy, zgodnie z życzeniem konsumenta.